ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος λειτουργεί από την Bafaluc. Σε ολόκληρο τον ιστότοπο οι όροι «εμείς» και «μας» αναφέρονται στην Bafaluc. H Bafaluc παρέχει αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών που διατίθενται από αυτόν τον ιστότοπο σε εσάς, τον χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε όλους τους όρους, προϋποθέσεις, πολιτικές και ειδοποιήσεις που αναφέρονται εδώ.

Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα μας ή/και αγοράζοντας κάτι από εμάς, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις («Όροι Παροχής Υπηρεσιών», «Όροι»), συμπεριλαμβανομένων αυτών των πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων και πολιτικών που αναφέρονται εδώ και/ή διατίθενται μέσω συνδέσμων (link). Αυτοί οι Όροι Πώλησης και Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν για όλους τους χρήστες του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των χρηστών που είναι προγράμματα περιήγησης, πωλητές, πελάτες, έμποροι ή/και συνεισφέροντες περιεχομένου.

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Πώλησης και Παροχής Υπηρεσιών πριν αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο, να κάνετε οποιανδήποτε συναλλαγή ή να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες.
Τυχόν νέες υπηρεσίες ή εργαλεία που προστίθενται σε αυτό τον ιστότοπο υπόκεινται επίσης στους Όρους Πώλησης Παροχής Υπηρεσιών. Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Πώλησης και Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή σε αυτήν τη σελίδα.
Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Πώλησης και Παροχής Υπηρεσιών δημοσιεύοντας ενημερώσεις ή/και αλλαγές στον ιστότοπο μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αυτήν τη σελίδα για αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή η πρόσβασή σας στον ιστότοπο μετά τη δημοσίευση οποιωνδήποτε αλλαγών συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - Όροι ηλεκτρονικού καταστήματος

• Συμφωνώντας με αυτούς τους Όρους Πώλησης και Παροχής Υπηρεσιών, δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον ενήλικας στην πολιτεία ή την επαρχία διαμονής σας ή ότι είστε ενήλικας στην πολιτεία ή την επαρχία διαμονής σας και μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να επιτρέψετε σε οποιοδήποτε από τα ανήλικα εξαρτώμενά σας να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο.
• Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό ούτε μπορείτε, κατά τη χρήση του ιστότοπου, να παραβιάσετε οποιουσδήποτε νόμους στη δικαιοδοσία σας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων).

• Δεν πρέπει να μεταδώσετε ηλεκτρονικούς ιούς ή οποιονδήποτε κώδικα που είναι πιθανόν να προκαλέσουν βλάβη.

• Η παραβίαση οποιουδήποτε από τους Όρους θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό των συναλλαγών και υπηρεσιών.
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - Γενικοί όροι
• Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε συναλλαγή ή την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή.

• Τα στοιχεία σας (εξαιρούνται τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας), είναι πιθανόν να μεταφερθούν μη κρυπτογραφημένα και να περιλαμβάνει (α) μεταδόσεις μέσω διαφόρων δικτύων και (β) αλλαγές για συμμόρφωση και προσαρμογή σε τεχνικές απαιτήσεις δικτύων ή συσκευών σύνδεσης. Οι πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας είναι πάντα κρυπτογραφημένες κατά τη μεταφορά μέσω δικτύων.

• Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, αντιγράψετε, πουλήσετε, μεταπωλήσετε ή εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε τμήμα του ιστότοπου ή των υπηρεσιών, χρήση του περιεχομένου ή πρόσβαση στο περιεχόμενο ή οποιαδήποτε επαφή στον ιστότοπο μέσω του οποίου παρέχεται το περιεχόμενο, χωρίς ρητή γραπτή άδεια από εμάς .
• Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συμφωνία περιλαμβάνονται μόνο για διευκόλυνση και δεν θα περιορίσουν ή επηρεάσουν με άλλο τρόπο αυτούς τους Όρους.
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - Ακρίβεια, πληρότητα και επικαιρότητα των πληροφοριών

• Δεν φέρουμε ευθύνη εάν οι πληροφορίες που διατίθενται σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες και δεν πρέπει να βασίζεται ή να χρησιμοποιείται ως η μόνη βάση για τη λήψη αποφάσεων χωρίς να συμβουλευτείτε κύριες, ακριβέστερες, πληρέστερες ή πιο έγκαιρες πηγές πληροφοριών. Οποιαδήποτε εξάρτηση από το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο γίνεται με δική σας ευθύνη.

• Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει ορισμένες ιστορικές πληροφορίες. Οι ιστορικές πληροφορίες δεν είναι απαραιτήτως επίκαιρες και παρέχονται μόνο για αναφορά σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε για οποιαδήποτε πληροφορία στην ιστοσελίδα μας. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τις αλλαγές στον ιστότοπό μας.
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - Τροποποιήσεις στο ηλεκτρονικό κατάστημα και τις τιμές

• Οι τιμές των προϊόντων μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

• Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε τη συναλλαγή ή υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος ή περιεχόμενο αυτής) χωρίς προειδοποίηση.

• Δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή της συναλλαγής ή υπηρεσίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 - Προϊόντα ή υπηρεσίες

• Όλα τα προϊόντα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά διαδικτυακά μέσω του ιστότοπου. Αυτά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν περιορισμένες ποσότητες και υπόκεινται σε επιστροφή ή ανταλλαγή μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Επιστροφών μας.

• Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αναδείξουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η οθόνη της συσκευής που χρησιμοποιείται θα είναι ακριβής όσον αφορά τα χρώματα και οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά των προϊόντων τα οποία είναι πιθανόν να αλλοιωθούν λόγω της συσκευής.

• Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να περιορίσουμε τις πωλήσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Μπορούμε να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα κατά περίπτωση.
• Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρουμε. Όλες οι περιγραφές των προϊόντων ή οι τιμές των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κατά την αποκλειστική  μας κρίση.
• Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε προσφορά για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία γίνεται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι άκυρη όπου απαγορεύεται.

• Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αγοράσατε ή αποκτήσατε θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας ή ότι τυχόν σφάλματα στις υπηρεσίες θα διορθωθούν.
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 - Ακρίβεια τιμολόγησης και πληροφοριών λογαριασμού
• Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία κάνετε μαζί μας. Μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που πραγματοποιούνται από τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα ή/και παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή/και αποστολής. Σε περίπτωση που κάνουμε μια αλλαγή ή ακυρώσουμε μια παραγγελία, ενδέχεται να προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε επικοινωνώντας με το e-mail ή/και τη διεύθυνση χρέωσης/τον αριθμό τηλεφώνου που δόθηκε τη στιγμή που έγινε η παραγγελία.
• Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες που, κατά την κρίση μας, φαίνεται να γίνονται από αντιπροσώπους, μεταπωλητές ή διανομείς.
• Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και λογαριασμού για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται στο κατάστημά μας.
• Συμφωνείτε να ενημερώσετε αμέσως τον λογαριασμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email και των αριθμών της πιστωτικής σας κάρτας και της ημερομηνίας λήξης, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας όπως απαιτείται. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Πολιτική επιστροφών μας.
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Προαιρετικά λογισμικά 

• Ενδέχεται να σας παρέχουμε πρόσβαση σε λογισμικά τρίτων μερών, τα οποία δεν παρακολουθούμε ούτε έχουμε κανέναν έλεγχο.

• Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι παρέχουμε πρόσβαση σε τέτοια λογισμικά «όπως είναι» και «όπως είναι διαθέσιμα» χωρίς καμία εγγύηση, δήλωση ή όρους οποιουδήποτε είδους και χωρίς καμία έγκριση. Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη που να προκύπτει ή να σχετίζεται με τη χρήση προαιρετικών λογισμικών τρίτων κατασκευαστών.
• Οποιαδήποτε χρήση από εσάς προαιρετικών λογισμικών που προσφέρονται μέσω του ιστότοπου γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια και θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι και εγκρίνετε τους όρους βάσει των οποίων παρέχονται τα λογισμικά από τους σχετικούς τρίτους παρόχους.

• Ενδέχεται επίσης, στο μέλλον, να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες ή/και λειτουργίες μέσω του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας νέων λογισμικών). Αυτές οι νέες λειτουργίες ή/και υπηρεσίες θα υπόκεινται επίσης στους παρόντες Όρους Πώλησης και Παροχής Υπηρεσιών.
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - Σύνδεσμοι τρίτων

• Ορισμένο περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν υλικό από τρίτα μέρη.

• Οι σύνδεσμοι τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να σας οδηγήσουν σε ιστότοπους τρίτων που δεν συνδέονται με εμάς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειας και δεν εγγυόμαστε και δεν θα έχουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε υλικό ή ιστοσελίδα τρίτων ή για οποιοδήποτε άλλο υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων.

• Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά που σχετίζεται με την αγορά ή τη χρήση αγαθών, υπηρεσιών, πόρων, περιεχομένου ή οποιωνδήποτε άλλων συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε σχέση με ιστότοπους τρίτων. Ελέγξτε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές τρίτων και βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε πριν προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Παράπονα, αξιώσεις, ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα τρίτων θα πρέπει να απευθύνονται σε τρίτους.
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - Σχόλια χρήστη, κριτικές και υποβολές

• Εάν, κατόπιν αιτήματός μας, στείλετε ορισμένες συγκεκριμένες υποβολές (για παράδειγμα συμμετοχές σε διαγωνισμό) ή χωρίς αίτημα από εμάς, στέλνετε δημιουργικές ιδέες, προτάσεις, προτάσεις, σχέδια ή άλλο υλικό, είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω email, ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο (συλλογικά, «σχόλια»), συμφωνείτε ότι μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, χωρίς περιορισμούς, να επεξεργαστούμε, να αντιγράψουμε, να δημοσιεύσουμε, να διανείμουμε, να μεταφράσουμε και με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσουμε σε οποιοδήποτε μέσο τυχόν σχόλια που μας προωθείτε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι (1) να διατηρήσουμε εμπιστευτικά τυχόν σχόλια. (2) να καταβάλουμε αποζημίωση για τυχόν σχόλια. ή (3) για απαντήσεις σε τυχόν σχόλια.

• Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να παρακολουθούμε, να επεξεργαζόμαστε ή να αφαιρούμε περιεχόμενο που κρίνουμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια ότι είναι παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή απαράδεκτο ή παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε μέρους ή τους παρόντες Όρους Πώλησης και Παροχής Υπηρεσιών .

• Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα παραβιάζουν κανένα δικαίωμα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, του εμπορικού σήματος, του απορρήτου, της προσωπικότητας ή άλλου προσωπικού ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος.
• Συμφωνείτε επίσης ότι τα σχόλιά σας δεν θα περιέχουν συκοφαντικό ή άλλως παράνομο, υβριστικό ή άσεμνο υλικό ή οποιονδήποτε ηλεκτρονικό ιό ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προσποιηθείτε ότι είστε κάποιος άλλος εκτός από εσάς ή με άλλον τρόπο να παραπλανήσετε εμάς ή τρίτα μέρη ως προς την προέλευση τυχόν σχολίων. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν σχόλια που κάνετε και για την ακρίβειά τους.
• Δεν φέρουμε καμία ευθύνη και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν σχόλια που δημοσιεύονται από εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο.
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 10 - Προσωπικά στοιχεία

Η υποβολή των προσωπικών σας στοιχείων μέσω του καταστήματος διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου μας. 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 11 - Λάθη, ανακρίβεια και παραλήψεις
 
• Περιστασιακά ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στον ιστότοπό μας ή στην Υπηρεσία που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να σχετίζονται με περιγραφές προϊόντων, τιμές, προσφορές, προσφορές, χρεώσεις αποστολής προϊόντων, χρόνους μεταφοράς και διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε πληροφορίες ή να ακυρώσουμε παραγγελίες εάν οποιαδήποτε πληροφορία στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο είναι ανακριβής ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένης της υποβολής της παραγγελίας σας) .

• Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε, να τροποποιήσουμε ή να αποσαφηνίσουμε πληροφορίες στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πληροφοριών τιμολόγησης, εκτός εάν απαιτείται από τη νομοθεσία. Καμία καθορισμένη ημερομηνία ενημέρωσης ή ανανέωσης που εφαρμόζεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ένδειξη ότι όλες οι πληροφορίες στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο έχουν τροποποιηθεί ή ενημερωθεί.
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 12 - Απαγορευμένες χρήσεις

• Εκτός από άλλες απαγορεύσεις όπως ορίζονται στους Όρους Πώλησης και Παροχής Υπηρεσιών, απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου ή του περιεχομένου του:

(α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό·
(β) να παρακινήσει άλλους να εκτελέσουν ή να συμμετάσχουν σε οποιεσδήποτε παράνομες πράξεις·
(γ) να παραβιάζουν οποιουσδήποτε διεθνείς, ομοσπονδιακούς, επαρχιακούς ή πολιτειακούς κανονισμούς, κανόνες, νόμους ή τοπικές διατάξεις·
(δ) να παραβιάσουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων· (ε) για παρενόχληση, κακοποίηση, προσβολή, βλάβη, δυσφήμιση, συκοφαντία, δυσφήμιση, εκφοβισμό ή διάκριση με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική καταγωγή ή την αναπηρία· (στ) να υποβάλλει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες·

(ζ) να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε ιούς ή οποιονδήποτε άλλο τύπο κακόβουλου κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου·
(η) να συλλέγει ή να παρακολουθεί τα προσωπικά στοιχεία άλλων·
(i) για spam, phish, pharm, πρόσχημα, spider, crawl ή scrape·
(ι) για άσεμνο ή ανήθικο σκοπό· ή
(ια) για παρέμβαση ή παράκαμψη των χαρακτηριστικών ασφαλείας του ηλεκτρονικού καταστήματος ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της του ηλεκτρονικού καταστήματος ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου λόγω παραβίασης οποιασδήποτε από τις απαγορευμένες χρήσεις.
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 - Αποποίηση εγγυήσεων και του περιορισμού ευθύνης

• Δεν εγγυόμαστε, δεν δηλώνουμε ή εγγυόμαστε ότι η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μας από εσάς θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.

• Δεν εγγυόμαστε ότι τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.

• Συμφωνείτε ότι κατά καιρούς ενδέχεται να καταργήσουμε το ηλεκτρονικό κατάστημα για αόριστες χρονικές περιόδους ή να ακυρώσουμε το ηλεκτρονικό κατάστημα ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση προς εσάς.

• Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση ή η αδυναμία χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος γίνεται με δική σας ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα και όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παραδίδονται σε εσάς μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος παρέχονται (εκτός από τις περιπτώσεις που δηλώνεται ρητά από εμάς) «ως έχουν» και «όπως είναι διαθέσιμα» για τη χρήση σας, χωρίς καμία αντιπροσώπευση, εγγύηση ή όρους οποιουδήποτε είδους, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, εμπορεύσιμης ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, αντοχής, τίτλου και μη παραβίασης.

• Σε καμία περίπτωση η BAFALUC, οι διευθυντές, στελέχη, υπάλληλοι, πράκτορες, ασκούμενοι, προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών ή δικαιοπάροχοι δεν ευθύνονται για οποιοδήποτε τραυματισμό, απώλεια, αξίωση ή οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, τιμωρητική, ειδική ή επακόλουθες ζημιές οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διαφυγόντα κέρδη, χαμένα έσοδα, χαμένες αποταμιεύσεις, απώλεια δεδομένων, έξοδα αντικατάστασης ή οποιεσδήποτε παρόμοιες ζημίες, είτε βασίζονται σε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αυστηρής ευθύνης ή κατά συνέπεια, που προκύπτει από τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή οποιωνδήποτε προϊόντων που προμηθεύεστε χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό κατάστημα ή για οποιαδήποτε άλλη αξίωση που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος ή οποιουδήποτε προϊόντος/υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε περιεχομένου (ή προϊόντος) που δημοσιεύεται, μεταδίδεται ή καθίσταται με άλλο τρόπο διαθέσιμο μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

• Επειδή ορισμένες πολιτείες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή τυχαίες ζημίες, σε αυτές τις πολιτείες ή δικαιοδοσίες, η ευθύνη μας θα περιορίζεται στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 14 - Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε την  BAFALUC, συνεργάτες, στελέχη, διευθυντές, πράκτορες, δικαιοπάροχους, παρόχους υπηρεσιών, προμηθευτές, ασκούμενους και υπαλλήλους, αβλαβείς από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών των δικηγόρων, που γίνονται από τρίτους ή που προκύπτουν από την παραβίαση των παρόντων Όρων Πώλησης και Παροχής Υπηρεσιών ή των εγγράφων που ενσωματώνουν με παραπομπή ή από την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτων.
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 15 - Διαχωρισμός

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων Πώλησης και Παροχής Υπηρεσιών κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, η διάταξη αυτή θα είναι ωστόσο εκτελεστή στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και το μη εκτελεστό τμήμα θα θεωρείται ότι έχει αποκοπεί από τους παρόντες Όρους Χρήσης, τέτοιος προσδιορισμός δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιωνδήποτε άλλων υπόλοιπων διατάξεων.
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 16 - Λήξη

• Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των μερών που αναλήφθηκαν πριν από την ημερομηνία καταγγελίας θα ισχύουν και μετά τη λήξη της παρούσας συμφωνίας για όλους τους σκοπούς.

• Αυτοί οι Όροι Πώλησης και Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν εκτός εάν και μέχρι να τερματιστούν είτε από εσάς είτε από εμάς. Μπορείτε να τερματίσετε αυτούς τους Όρους Πώλησης και Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή ειδοποιώντας μας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

• Εάν κατά την κρίση μας αποτύχετε ή υποπτευόμαστε ότι δεν συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε όρο ή διάταξη αυτών των Όρων Πώλησης και Παροχής Υπηρεσιών, μπορούμε επίσης να καταγγείλουμε αυτήν τη συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και θα παραμείνετε υπεύθυνοι για όλα τα οφειλόμενα ποσά έως και την ημερομηνία καταγγελίας· και/ή ανάλογα μπορεί να σας αρνηθεί την πρόσβαση στον ιστότοπο μας (ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτού).
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 17 - Ολοκληρωμένη συμφωνία

• Η αδυναμία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων Πώλησης και Παροχής Υπηρεσιών δεν συνιστά παραίτηση από τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη.

• Αυτοί οι Όροι Πώλησης και Παροχής Υπηρεσιών και τυχόν πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε σχέση με το ηλεκτρονικό κατάστημα αποτελούν τη συνολική συμφωνία και κατανόηση μεταξύ εσάς και εμάς και διέπουν τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από εσάς, αντικαθιστώντας τυχόν προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, επικοινωνίες και προτάσεις , είτε προφορική είτε γραπτή, μεταξύ εσάς και εμάς (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν προηγούμενων εκδόσεων των Όρων Πώλησης και Παροχής Υπηρεσιών).

• Τυχόν ασάφειες στην ερμηνεία των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν θα ερμηνεύονται έναντι του συντάκτη.


ΕΝΟΤΗΤΑ 18 - Εφαρμογή νομοθεσίας
Αυτοί οι Όροι Πώλησης και Παροχής Υπηρεσιών και τυχόν ξεχωριστές συμφωνίες με τις οποίες σας παρέχουμε υπηρεσίες και προϊόντα θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της BΑFALUC, Ιθάκης 8, Λευκωσία, 1056, Κύπρος.
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 19 - Πνευματική ιδιοκτησία

• Το περιεχόμενο του ιστότοπου μας, και η ιστοσελίδα στο σύνολο της, προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική (εκτός από την αγορά εμπορευμάτων από τον ιστότοπο μας) χρήση.
• Μπορείτε να κατεβάσετε ή να αντιγράψετε τα περιεχόμενα και άλλα υλικά με δυνατότητα λήψης που εμφανίζονται στο bafaluc.com μόνο για προσωπική σας χρήση. Κανένα δικαίωμα, τίτλος ή ενδιαφέρον για οποιοδήποτε υλικό που έχετε κατεβάσει δεν μεταφέρεται σε εσάς ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε λήψης ή αντιγραφής.
• Δεν μπορείτε να αναπαραγάγετε (εξαιρούνται τα παραπάνω), να δημοσιεύσετε, να μεταδώσετε, να διανείμετε, να εμφανίσετε, να τροποποιήσετε, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα, να πουλήσετε ή να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε πώληση ή εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο, όλου ή μέρους, οποιουδήποτε περιεχομένου αυτού του ιστότοπου.
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 20 - Αλλαγές στους όρους υπηρεσιών

Μπορείτε να διαβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα.

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση μας, να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δημοσιεύοντας ενημερώσεις και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά τον ιστότοπό μας για αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή η πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας ή στο ηλεκτρονικό κατάστημα μετά τη δημοσίευση οποιωνδήποτε αλλαγών στους παρόντες Όρους Πώλησης και Παροχής Υπηρεσιών συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.


ΕΝΟΤΗΤΑ 21 - Στοιχεία επικοινωνίας

Ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών θα πρέπει να μας αποστέλλονται στο support@bafaluc.com